UW ECHTSCHEIDING

onze bemiddeling
Jullie hebben er alle belang bij :
 • Om goed doorheen deze moeilijke periode te komen.
 • Om goede afspraken te maken.
 • Om een duidelijke overeenkomst te maken in een EOT-procedure (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) of Ouderschapsovereenkomst ingeval van samenwoning.
 • Om niet méér geld uit te geven dan nodig: dus geen langdurige kostbare vechtscheiding.
 • Om het welzijn van de kinderen te vrijwaren.
Checklist echtscheiding
 • Koppels die een afspraak hebben gemaakt ontvangen op hun vraag deze checklist. Deze checklist geeft een goed beeld van de onderwerpen die aan bod komen. Omdat de lijst al goed is gedetailleerd laat dit toe om voorafgaand aan het eerste gesprek al van gedachten te wisselen over sommige thema’s. Dit hoeft niet maar kan een hulp zijn ter voorbereiding.
 • De EOT-overeenkomst wordt voor de duidelijkheid opgesplitst in vier rubrieken. Samen met het Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) verzoekschrift en de verplichte attesten, vormt dit uw scheidingsdossier dat ingediend wordt bij de rechtbank.

 

Hoe verlopen de sessies
 • We maken kennis en we bespreken jullie situatie.
 • Alle elementen die deel uit (kunnen) maken van een regelingsovereenkomst komen aan bod.
 • Ik geef advies en informatie en ben klankbord voor de eventueel al door jullie gemaakte afspraken. Soms zijn ze rudimentair en onaf, maar er is een begin en dat is goed maar geen vereiste.
 • Jullie krijgen een duidelijk antwoord op al jullie vragen rond de dienstverlening, over scheiden in het algemeen, over het scheidingsproces, over de specifieke vragen waarmee jullie zitten.
 • Jullie onderhandelen gericht met elkaar onder mijn begeleiding.
 • Jullie komen samen tot oplossingen die tegemoet komen aan jullie persoonlijke wensen.
 • Er worden geen beslissingen door derden opgelegd, jullie beslissen zelf.
 • Samen beslissen zorgt voor een duurzame leefbare en aanvaardbare overeenkomst. Zo’n overeenkomst wordt beter gerespecteerd.
 • In vergelijking met een klassieke (gerechtelijke) procedure zullen jullie dus enkel winnen.
 • Het praten en luisteren naar elkaar wordt bevorderd, er is respect voor elkaar en jullie tempo wordt gevolgd.
 • Er is ruimte voor het uiten van gevoelens, bezorgdheden en wensen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.