CHANGE MANAGEMENT

af te spreken
Omgaan met verandering

Omgaan met veranderingen en verschillen vergen een grote flexibiliteit van medewerkers. Ook het werken in een voortdurend bewegende matrixorganisatie in en met projectteams. Strubbelingen en conflicten zijn een menselijk gegeven in een organisatie. Vanuit de verschillen in visie groeit uw organisatie en haar medewerkers, als u op een positieve manier omgaat met de kansen die conflicten en geschillen bieden. Ik fungeer als bruggenbouwer en ben als bemiddelaar actief in onder meer navolgende domeinen:

  • Herstellen van arbeidsrelaties tussen medewerkers en management.
  • Bij onenigheid en conflicten tussen collega’s tussen teams.
  • Bij spanningen in raden van bestuur en reorganisaties.
  • Bij organisatieontwikkelingen op strategisch of managementniveau.
  • Bij conflicten en betwistingen tussen bvb fabrikant-afnemer, leverancier-klant.
  • Bij geschillen tussen verhuurder-huurder.
  • Specialiteit in onderwijsrecht.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.