GDPR privacy

GDPR privacy

PRIVACYBELEID Dit privacybeleid openbaart de privacypraktijken op deze Website (hierna: het “Privacybeleid”). Aangezien we ons inzetten voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zullen we in dit privacybeleid uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over de gratis het verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG vanaf het moment van inwerkingtreding (hierna de “privacyregel”). Dit privacybeleid stelt ons in staat om open en transparant te zijn, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Ons privacybeleid legt uit:

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie deze kan worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door de eigneaar van deze website en dit is een Belgisch bedrijf en bekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen Dit privacybeleid moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen in ons privacybeleid aan te brengen. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 februari 2018. Door onze Website te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid. Welke persoonsgegevens verzamelen we?  We verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt: bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer u deze informatie opgeeft in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van diensten.
 • Persoonlijke gegevens die we verkrijgen van uw gebruik van onze website of services:
 • Log-informatie: we slaan enkele gegevens op in serverlogs die bestaan ​​uit, maar niet beperkt zijn tot:
 • Internet Protocol-adres;
 • Browser-informatie;
 • De externe website die u heeft doorverwezen;
 • De pagina’s die u op onze website hebt bezocht;
 • Tijd en datum van elke door u bezochte pagina;
 • Gegevens over hoe u onze services gebruikt.
 • Apparaatinformatie: indein nodig kunnen we apparaat specifieke informatie verzamelen, bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie etc.
 • Lokale opslag: met behulp van webbrowser in de browser, caches van app-gegevens en andere mechanismen op uw apparaat kunnen we uw gegevens verzamelen en opslaan (inclusief persoonlijke gegevens)
 • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren (bijvoorbeeld taal) te onthouden, indien gebruikt … (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens? Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • te communiceren met u, namelijk door feedback te geven op vragen die u via het contactformulier hebt gesteld
 • onze services op de website promoten.

We zullen alleen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Met uw toestemming: we zullen uw persoonlijke gegevens ingegeven op deze website alleen delen met andere bedrijven met uw toestemming. Houd er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, de aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van een dergelijke provider van toepassing.
 • Om juridische redenen: we kunnen persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om elke bestelling van een bevoegde toezichthoudende instantie te volgen.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: deze entiteiten mogen de persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden aan de Privacywet.

Jouw rechten U kunt ons vragen om u kosteloos te voorzien van:

 • alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens;
 • aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

U hebt het recht om kosteloos een exemplaar te ontvangen in begrijpelijke vorm van alle relevante persoonlijke gegevens die worden verwerkt. Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonlijke gegevens en alle persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, worden op Uw verzoek kosteloos verwijderd of gecorrigeerd. U kunt ons opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens (op voorwaarde dat u een dwingende en legitieme reden geeft) zonder kosten. Wij zullen in geen geval persoonlijke gegevens verwerken ivm raciale of etnische afkomst, politieke voorkeuren enz.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.