IK BEN THOMAS

Sinds jaren bezig met bemiddeling in privé issues met specialisatie in echtscheiding.

Als erkend bemiddelaar  begeleid, coördineer en structureer ik het ganse traject van de scheiding, zowel voor getrouwde koppels als voor feitelijk en wettelijk samenwonenden.

Willen jullie op een respectvolle manier uit elkaar gaan? Willen jullie “samen” voor de eventuele kinderen blijven zorgen?

Wat mag je voor de bemiddeling in de plaats verwachten?

  • Een checklist: koppels die een afspraak hebben gemaaktontvangen op hun vraag een checklist. Deze geeft een goed beeld van de onderwerpen die aan bod komen. Omdat de lijst al goed is gedetailleerd laat dit toe om voorafgaand aan het eerste gesprek al van gedachten te wisselen over sommige thema’s. (Dit hoeft niet maar kan een hulp zijn ter voorbereiding.)
  • Een  duurzame overeenkomst.
  • Een duidelijke procedure tot en met inleiding bij de rechtbank.
  • Een bemiddelingsprotocol zwart op wit met duidelijke vermelding van mijn engagementen.
  • Een evenwichtige en duidelijke verblijfsregeling voor de kinderen.
  • Berekening van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen.
  • Een ouderschapsplan.

Alles om een dure vechtscheiding te vermijden.

Instellingen qua cookies of privacy vind je op de links

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.